bet5365中文亚洲版

当前位置:首页?>?人力资源?>?联系我们
人力资源
联系我们

???????????????????
 地址:陕西省西安市雁塔北路1号??????邮编:710054

 招聘信箱:rsb06@crfeb.com.cn

 人才招聘:Tel:029-87864901
??????????

干部科..... 薪酬科.....
E-mail:rsb12@crfeb.com.cn E-mail:
Tel:029-87864139 Tel:029-87864741
Fax:029-87864666-1510 Fax:029-87864666-1530

?????????

培训科..... 人才科.....
E-mail: E-mail:rsb06@crfeb.com.cn(招聘信箱)
Tel: Tel:029-87864731
Fax: Fax:029-87864666-1520
银行账户
收款单位:中铁一局集团有限公司
帐号:61001905200050002621
开户银行:建行西安雁塔路支行

bet5365中文亚洲版(集团)股份有限公司